06. April - 29. August 2018 - "Bremer Exterieurs in Schwarzweiß II" zum dritten Mal verlängert!!! ;)

17. September - 15. Oktober 2017 - RAW Photofestival 2017

12. Dezember 2016 - 31. März 2017 "Bremer Exterieurs in Schwarzweiß"